8.6 Helsinki
9.6 Hanko
9.6 Tammisaari
9.6 Karjaa
12.6 Kirkkonummi

Hallituksen varmistettava vaikutusvalta EU:ssa

Dollarin alamäki uhkaa eurotaloutta

Suomalaisia yrittäjäomistajia ei saa syrjiä

EU ei ole uhka hyvinvointi-
palveluille

Henrik Lax kampanjoi euroatlanttisella yhteistyöllä
STT 24.3

Johdonmukainen naapuruus-politiikka

WWF on yhtynyt rintamaan joka haluaa säilyttää Strömsön rakentamattomana ja vetoaa valtioneuvostoon että sen arvokas saaristoalue lisättäisiin Tammisaaren saariston kansallispuistoon.
Lue lisää...

7.6.
  klo 11-13
Tuulta purjeisiin RKP:n kanssa!
Henrik tarjoaa yleisölle mahdollisuuden lähteä lyhyelle purjehduksella galeaasi Ingalla. Lähtö: Taalintehtaan vierasvenesatamasta kl. 11.00, paluu kl. 13.00. Ministeri, puoluejohtaja Jan-Erik Enestam ja EU-vaaliehdokas Barbara Heinonen osallistuu. Tervetuloa!

klo 14.30-16
Tule tapaamaan Henrikiä Hotelli Kalkstrandiin, Paraisilla.

klo 17-18
RKP:n EU-vaalitempaus Turun torilla! Tule tapaamaan Henrikiä.

klo 18-19
Henrik jatkaa ravintola RIBSiin.

2-8.6.
  Ennakkoäänestys Suomessa
8.6.  
 

klo. 8-9.30
Tule tapaamaan Henrikiä ja Markus Österlundia Kauppatorille, Helsingissä

klo 18.30-
Tule tapaamaan Henrikiä Café Caruseliin. Rkp järjestää viisu-illan. Tervetuloa!

9.6.
  klo 16-18
EU-vaali tempaus Hangon iltatorilla, Itäsatama. Tervetuloa!

klo 18.30-
EU-vaali keskustelu Tammisaaressa, Svenska Klubbenilla. Henrik ja Markus Österlund ottavat mittaa toisistaan. Ministeri, puoluejohtaja Jan-Erik Enestam toimii puheenjohtajana. Tervetuloa!

10.6.  
 

klo 16.15-17.30
Henrik Provoon torilla. Tervetuloa!

klo 18.30-
Tule tapaamaan Henrikiä Ravintola Chiciin, Vantaan Tikkurilaan. Kansanedustaja Christian Gestrin on myös paikalla.

11.6. klo 13-17
  13-17 EU-vaalitempaus Kolmen Sepän patsaalla. Tule tapaaman Henrikiä!
12.6.  
 

klo 9-11
Henrik Kirkkonummen torilla! Tervetuloa!

klo 12-14
RKP:n EU-tempaus Kolmen Sepän patsaalla. Tule tapaamaan Henrikiä!

klo 14.30-16
Tule tapaamaan Henrikiä Isoon Omenaan. Kansanedustaja Christina Gestrin on myös paikalla!

13.6. EUROPARLAMENTTIVAALIT
Voit vaikuttaa äänestämällä!
16.6. VAALIEN TULOKSET VAHVISTETAAN
 


Pääkirjoitus: Euroopan Baabel
Yhteenveto: Euroopan unionin laajentuminen aiheuttaa myös unionin kielten lisääntymisen. EU-kansalaisilla täytyy olla oikeus saada tietoa kaikesta tärkeästä omalla äidinkielellään, tulkkaus ja kääntäminen lisääntyvät väistämättömästi. Työkielien määrää täytyy supistaa. Yksi ongelma on pienten kielten runsaus, sillä esimerkiksi suomen ja liettuan tai kreikan ja latvian hallitsevia tulkkeja ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Käyttökielten rajaaminen on helpommin sanottu kuin tehty, sillä asiaan liittyy suuria kansallisia intohimoja. Luonnollinen vaihtoehto olisi valita käyttökieliksi englanti, ranska ja saksa, mutta tällainen ehdotuskin johtaa heti vastalauseisiin. Huono englanti on selkeästi muuttunut nykymaailman yleiskieleksi eri aloilla Tämä seikka ei kuitenkaan vähennä muiden kielten osaamisen tarvetta etenkään niiden keskuudessa, jotka aikovat jossakin elämänsä vaiheessa työskennellä EU:ssa. Viime vuosien nopeasta muutoksesta huolimatta ranskan osaaminen on keskeisiin virkoihin haluaville erittäin tärkeä avu. Pääkirjoituksen mukaan Euroopan tason kielikeskustelulla on suora yhteys myös Suomessa käytävään kielikeskusteluun, "koska ajat ovat muuttuneet myös meidän kielirintamallamme". Suomen kaksikielisyyden säilyttämisestä on tullut todella vaikea asia. Keskustelun molemmilla osapuolilla on aidosti hyviä perusteita kantansa tueksi. Toisen kotimaisen kielen tekeminen vapaaehtoiseksi ylioppilaskirjoituksissa olisi kirjoituksen mukaan tärkeää, "koska pakko ei kuulu aikamme aseisiin tämän tapaisissa asioissa; pakko kääntyy helposti itseään vastaan ja heikentää sitä kautta kaksikielisyyden vaalimista. Porkkanat kuuluvat internetaikaan keppejä paremmin".
Media: Helsingin Sanomat

Lax varoittaa hallitustovereita ajamasta rkp:tä ahdinkoon
Yhteenveto: RKP joutuu nyt ensimmäistä kertaa aikoihin punnitsemaan myös hallitusasemaansa, koska toisen kotimaisen kielen muuttaminen vapaaehtoiseksi ylioppilaskokeissa on sille perin vastenmielinen muutos. Rkp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Henrik Lax mukaan toisen kotimaisen kielen aseman heikentämisestä pitää saada kunnon vastine. Vaatimuslistaan kuuluu, että ruotsin kielen opetus pitää aloittaa nykyistä seitsemättä luokkaa aikaisemmin, päiväkoteihin on saatava kielikylvyt sekä kuntien ja valtion virkamiehille kielilisät. Samoja ehtoja on esitellyt myös rkp:n puheenjohtaja, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam. Puoluejohtaja Enestam on Laxia varovaisempi, eikä puhu hallituksesta lähdöstä, kun "mitään päätöksiä ei ole tehty eikä asiasta ole edes vakavasti keskusteltu". Puheita hallituksen jättämisestä on kuulunut hyvin vähän.
Media: Aamulehti


Euroopan keskuspankki
Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontu-van neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä. Lue lisää...

 
• Tfn 050 - 553 56 63