Ei rauhaa Tsetseniaan ilman kansainvälistä rauhanoperaatiota

LEHDISTÖTIEDOTE

EUROPARLAMENTAARIKKO HENRIK LAX HALUAA KOKO PIETARIN VEDENPUHDISTUKSEN PIIRIIN ENNEN VUOTTA 2010

Henrik Lax (r) kiirehtii suunnitelmia parantaa Suomenlahden veden laatua. Lax on lähettänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy sen aikeista tukea Pietarin pohjoisosien jätevesiputkiston rakentamista. Jätevesiputkiston loppuun saattaminen on välttämätöntä, jotta kaikki jätevesi voitaisiin puhdistaa.

Lounaisen vedenpuhdistamon valmistumisen jälkeen ensi vuonna, 1/3 kaupungin jätevedestä valuu vielä puhdistamatta Suomenlahteen, eli 1 ½ miljoonan asukkaan jätevedet. Pietari on suurin yksittäinen saastuttaja Itämeren alueella. Vasta putkiston kattaessa kaupungin pohjoisosat, kaikki jätevesi on puhdistettavissa. Hankkeen toteuttamiseksi on jo suunnitelmia, jotka odottavat päätöstä. Hanke on mittava ja ulkopuolisen rahoituksen tarve on ilmeinen.

Parasta aikaa on meneillään iso yhteinen hanke Pietarissa - kaupungin lounaisen vedenpuhdistamon rakentaminen - johon myös Euroopan unioni ja Suomi osallistuvat. Vedenpuhdistamo tulee kattamaan 1/3 jätevedestä ja sen käyttöön oton jälkeen 2/3 Pietarin jätevedestä puhdistetaan.

- Itämeri on matala ja herkkä meri, jota on pilattu jo vuosikymmeniä. Viime vuosien aikana olemme kuitenkin yhteistoimin, esimerkiksi Helcomin työn tuloksena, saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi. Tästä huolimatta on selvää, että tarvitsemme jatkossakin yhteisiä toimia Suomenlahden pelastamiseksi.

Lisää tietoa antaa avustaja Rurik Ahlberg puh +32 473 836672.

 


Historian tekemisen halu
Eurometri , joulukuu 2004