Ei rauhaa Tsetseniaan ilman kansainvälistä rauhanoperaatiota

LEHDISTÖTIEDOTE
29.11.2004

Komission vastaus europarlamentaarikko Henrik Laxille:
KOMISSIOLTA VIHREÄÄ VALOA PIETARIN SAATTAMISELLE VEDENPUHDISTUKSEN PIIRIIN

EU-komissio on valmis tukemaan Pietarin vedenhuoltoa siten, että tulevaisuudessa koko kaupungin jätevesi saatettaisiin puhdistuksen piiriin. Europarlamentaarikko Henrik Lax (r) on komissiolle suunnatussa kysymyksessä huomauttanut, että kolmasosa Pietarin jätevedestä valuu puhdistamatta Suomenlahteen myös Lounaisen vedenpuhdistamon valmistumisen jälkeen ensi vuonna. 1,5 miljoonan asukkaan puhdistamaton jätevesi on Itämeren suurin yksittäinen saasteiden lähde.

Kaupungin pohjoisosien jätevesiputkiston kehittäminen edellyttää kuitenkin komission mielestä useampia rahoittajia. Kustannukset arvioidaan nousevan 200 miljoonaan euroon. Hankkeessa noin 400 viemäriä kytkettäisiin kaupungin pohjoiseen vedenpuhdistamoon johtavaan putkistoon. Tällä hetkellä niistä tuleva jätevesi valuu puhdistamatta Suomenlahteen.

- Tämä on viesti myös Suomen hallitukselle. Pietarin kaupungin saasteiden vähentämiseksi tarvitsemme Itämeren mailta yhteisiä ponnistuksia. Jotta kaikki vesi voisi olla puhdistuksen piirissä vuonna 2010, tarvitsemme toimenpiteitä jo nyt. Kun Itämerta ympäröi kahdeksan EU:n jäsenmaata, täytyy olla mahdollista löytää ratkaisu kysymykseen, Lax sanoo

Itämeren typpi- ja fosforipäästöjen vähentämiseksi hanke on Laxin mielestö avainasemassa. Rehevöityminen lisää kasvua meressä, joka lisää hapen tarvetta orgaanisten aineiden hajottamisprosessissa. Happikatovaiheet ovat siksi pidentyneet ja yleistyneet sekä happikato kattaa yhä suurempia alueita. Tästä johtuen eläimistö on kadonnut noin puolesta Itämeren pohjista. Tämä on estettävä, sanoo Henrik Lax.


Lisää tietoa antaa:

Europarlamentaarikko Henrik Lax, puh +32 473 836664
Avustaja Rurik Ahlberg, puh +32 473 836672

 


Historian tekemisen halu
Eurometri , joulukuu 2004