Ei rauhaa Tsetseniaan ilman kansainvälistä rauhanoperaatiota

LEHDISTÖTIEDOTE
15.9.2004

HENRIK LAXISTA VIISUMIASIOIDEN RAPORTOIJA

Eurokansanedustaja Henrik Lax (r) on nimitetty viisumiasioiden raportoijaksi. Komissio on esittänyt uudet säännöt siitä, miten jäsenmaiden tulisi vastavuoroisesti toimia, kolmannen maan asettaessa yhden jäsenmaan kansalaisille viisumipakko. Nykyinen vastavuoroisuusmekanismi ei ole vielä kertaakaan ollut käytössä, sillä jäsenmaat ovat poliittisista syistä pitäytyneet käyttämästä mekanismia. Laajentumisen jälkeen uudet jäsenmaat ovat yhteisten viisumisääntöjen piirissä ja tämän johdosta sujuvamman säännöstön tarve kasvaa.

Euroopan parlamentti päättää asiasta keväällä 2005. Raportoija valmistelee parlamentin kannan siitä, miten säännöt tulee muuttaa.

Lisää tietoa antaa avustaja Rurik Ahlberg,
puh. +358 40 594 7970.

 


Historian tekemisen halu
Eurometri , joulukuu 2004