TIEDOTE
4.3.2005


HENRIK LAXIN MIETINTÖ SATTUI SAKSAN VIISUMISKANDAALIN KOHDALLE

Euroedustaja Henrik Lax (r) valittiin viime vuoden syyskuussa viisumilainsäädäntömuutosten raportoijaksi. Hän esitti uunituoreen mietintönsä EU:n viisumipolitiikan vastavuoroisuudesta Euroopan parlamentin tiedotustoimistossa Helsingissä perjantaiaamuna.

– Kun raportoijan tehtävä lankesi minulle, en voinut tietää, että sekaantuisin Saksan hallituksen viisumiskandaaliin. On onni epäonnessa, että skandaali on tuonut esiin nopeiden ja samalla turvallisten menettelyjen merkityksen viisumin saamiseksi.

– Ilman saksalaisten sähläystä Itä-Euroopan konsulaateissaan, ilmeisesti kukaan ei olisi kiinnittänyt huomiota mietintööni.

Lax toteaa, että EU-maiden ja kolmannen maan kuten esim.Venäjän välillä tulee vallita vastavuoroisuus viisumisääntöjen osalta. Mikäli kolmas maa asettaa uusia vaatimuksia viisumin saamiseksi, samoja edellytyksiä tulee vastaavasti soveltaa tuon maan kansalaisiin.

– Tällä haluan tehdä poliittisen ”pelin” harjoittamisen viisumisäännöillä niin vastenmieliseksi, ettei mikään maa ryhtisi tällaiseen. Suomen matkailuelinkeinolle samoin kuin elinkeinoelämällemme on tärkeää, että viisumin myöntämisehtoihin ei tule yllättäviä muutoksia.

Ehdotus edellyttää, että kaikki Euroopan unionin jäsenmaat soveltavat samanlaisia määräyksiä henkilöihin, jotka anovat viisumia EU:n alueelle. Tätä periaatetta Saksa on ilmeisesti rikkonut, vaikka EU otti käyttöön yhteiset säännöt jo vuonna 2001. Saksan ulkoministeriö on antanut omat löyhemmät ohjeistukset viisumin saamiseksi, mikä on ruokkinut naiskauppaa ja pimeän työvoiman välitystä unionissa.

– Vapaan liikkuvuuden vallitessa unionin alueella yksittäinen jäsenmaa ei saa peukaloida säännöksiä. Tästä syystä on tärkeää, että unioni luo pohjan johdonmukaiselle yhteiselle viisumipolitiikalle. Viisumien myöntämismenettelyjen on vastattava tarpeellisia turvavaatimuksia, mutta samalla viisumi on voitava saada nopeasti ja joustavasti, Henrik Lax sanoi.


Lisää tietoa antavat:
Euroedustaja Henrik Lax, puh 050 553 5663
Avustaja Rurik Ahlberg, puh +32 473 83 66 72

 


Historian tekemisen halu
Eurometri , joulukuu 2004