Ei rauhaa Tsetseniaan ilman kansainvälistä rauhanoperaatiota

LEHDISTÖTIEDOTE 14.12.2004

Europarlamentaarikko Henrik Lax ilmoittaa ennen äänestystä jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta Turkin kanssa, ettei hän tue ehdotusta

TURKKI TIPUTTAISI VÄHEMMISTÖT EU-PARLAMENTISTA - TÄMÄ ON ASKEL VÄÄRÄÄN SUUNTAAN

Meidän on tehtävä kaikkemme naapurialueidemme vakauttamiseksi, mutta en kannata tapaa, jolla ollaan toteuttamassa Turkin jäsenyyttä. Demokratia edellyttää, että jokainen voi osallistua päätöksentekoon - siitä kaikki ovat yhtä mieltä. Tämä koskee myös nykyisiä jäsenmaita, joiden väestöstä 10 % kuuluu kielellisiin vähemmistöihin. Jos jokaisen jäsenmaan paikkamäärä EU-parlamentissa laskee ilman, että muilla tavoin turvataan, että Euroopan todellinen kirjo heijastuu parlamentin kokoonpanossa, vähemmistöt tippuvat parlamentista Turkin jäsenyyden tuloksena.

Koska tätä ulottuvuutta ei ole otettu mietinnössä huomioon, en voi äänestää neuvottelujen puolesta. Haluan Euroopan, joka on tarkoitettu kaikille EU:n kansalaisille, eikä vain osalle, riippumatta siitä miten historiallisen päätöksen edessä olemme.

Eurooppa on kulttuurien ja kielten mosaiikki, joka ajan saatossa on aiheuttanut jännitteitä ja verenvuodatusta. Tästä syystä ei ole viisasta päätyä ratkaisuun, joka ei heijasta Euroopan todellista moninaisuutta. Kaikkien EU-kansalaisten on voitava tuntua itsensä tervetulleiksi unioniin, jonka valta kasva päivä päivältä. Olisi kovin ihmeellistä, jos esimerkiksi Balkanin valtioita tulevina jäseninä edustaisi vain suurin väestöryhmä.

Lisää tietoa antaa:
Europarlamentaarikko Henrik Lax, puh +32 473 8366 64
Avustaja Rurik Ahlberg, puh +32 473 8366 72

 


Historian tekemisen halu
Eurometri , joulukuu 2004