8.6 Helsinki
9.6 Hanko
9.6 Tammisaari
9.6 Karjaa
12.6 Kirkkonummi

Hallituksen varmistettava vaikutusvalta EU:ssa

Dollarin alamäki uhkaa eurotaloutta

Suomalaisia yrittäjäomistajia ei saa syrjiä

EU ei ole uhka hyvinvointi-
palveluille

Henrik Lax kampanjoi euroatlanttisella yhteistyöllä
STT 24.3

Johdonmukainen naapuruus-politiikka

WWF on yhtynyt rintamaan joka haluaa säilyttää Strömsön rakentamattomana ja vetoaa valtioneuvostoon että sen arvokas saaristoalue lisättäisiin Tammisaaren saariston kansallispuistoon.
Lue lisää...

Suomen WWF (17.5.2004 13:41):

Valtion omistama Strömsön alue osaksi puistoa, ei mökkitonteiksi

WWF on tänään vedonnut valtioneuvostoon, jo se ryhtyisi pikaisiin toimiin Tammisaaren saariston kansallispuiston laajentamiseksi ja valtion omistaman, Kapiteelin hallinnassa olevan Strömsön arvokkaan saaristoalueen rakentamattomien osien liittämiseksi kansallispuistoon. WWF:n ehdottamalla tavalla laajennettuna Tammisaaren saariston kansallispuisto muodostaisi arviolta noin 11 000-12 000 hehtaarin laajuisen, koko Itämeren piirissä ainutlaatuisen luonnonsuojelukokonaisuuden, joka ulottuu suojaisesta sisäsaaristosta aavan meren äärelle asti.

WWF esittää, että valtion omistaman Strömsön alueen rakentamattoma a- ja vesialueet liitettäisiin Tammisaaren saariston kansallispuistoon. Tammisaaren saariston itäosissa sijaitseva luonnoltaan arvokas Str& ;msön alue on Kapiteelin hallinnassa. Kapiteeli on kaavoittamassa alueelle kymmeniä kesämökkitontteja, jotka myytäisiin vapailla markkinoilla. "Valtion hallinnassa olevien arvokkaiden saaristoalueiden kaavoittaminen kesämökkiasutukseen on selkeästi ristiriidassa hallituksen keskeisen tavoitteen, Itämeren suojelun kanssa", toteaa Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.

Tammisaaren saariston kansallispuisto perustettiin onna 1989. Metsähallitus on jo vuonna 1995 ehdottanut ympäristöministeriölle kansallispuiston laajentamista etelään Segelskäriin asti. Tämä ulointa merivyöhyke uml; käsittävä puiston laajennus on merkitty myös valtioneuvoston pä ml;tökseen Suomen Natura 2000 verkostosta. Puiston laajentamista ei kuitenkaan vieläkään ole toteutettu. Nyt WWF kiirehtii myös tämän laajennusosan iittämistä puistoon kokonaisuudessaan. Lisäksi WWF ehdottaa kansallispuistoon liitettäväksi puolustusvoimilta Metsähallitukselle siirtyneitä kansallispuistoon soveliaita alueita, mm. Jussarön itäosa sekä ainakin osia Hästö-Bus l;n alueesta, sekä muita Metsähallitukselle luonnonsuojelutarkoituksiin siirtyneitä alueita kansallispuiston läheisyydessä.

Tammisaaren saariston kansallispuiston laajentaminen toteuttaisi osaltaan valtioneuvoston vuonna 2002 vahvistamaa Itämeren suojeluohjelmaa. "Laajennuksen myötä Tammisaaren saariston kansallispuisto muodostaisi arviolta noin 11 000-12 000 hehtaarin laajuisen, koko Itämeren piirissä ainutlaatuisen luonnonsuojelukokonaisuuden, joka ulottuu suojaisesta sisäsaaristo aavan meren äärelle asti ja kattaa saarten lisäksi myös joja vesialueita", sanoo WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.


Lisätietoja:
WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, gsm 040 574 9266, puh. (09) 7740 1052

 


Pääkirjoitus: Euroopan Baabel
Yhteenveto: Euroopan unionin laajentuminen aiheuttaa myös unionin kielten lisääntymisen. EU-kansalaisilla täytyy olla oikeus saada tietoa kaikesta tärkeästä omalla äidinkielellään, tulkkaus ja kääntäminen lisääntyvät väistämättömästi. Työkielien määrää täytyy supistaa. Yksi ongelma on pienten kielten runsaus, sillä esimerkiksi suomen ja liettuan tai kreikan ja latvian hallitsevia tulkkeja ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Käyttökielten rajaaminen on helpommin sanottu kuin tehty, sillä asiaan liittyy suuria kansallisia intohimoja. Luonnollinen vaihtoehto olisi valita käyttökieliksi englanti, ranska ja saksa, mutta tällainen ehdotuskin johtaa heti vastalauseisiin. Huono englanti on selkeästi muuttunut nykymaailman yleiskieleksi eri aloilla Tämä seikka ei kuitenkaan vähennä muiden kielten osaamisen tarvetta etenkään niiden keskuudessa, jotka aikovat jossakin elämänsä vaiheessa työskennellä EU:ssa. Viime vuosien nopeasta muutoksesta huolimatta ranskan osaaminen on keskeisiin virkoihin haluaville erittäin tärkeä avu. Pääkirjoituksen mukaan Euroopan tason kielikeskustelulla on suora yhteys myös Suomessa käytävään kielikeskusteluun, "koska ajat ovat muuttuneet myös meidän kielirintamallamme". Suomen kaksikielisyyden säilyttämisestä on tullut todella vaikea asia. Keskustelun molemmilla osapuolilla on aidosti hyviä perusteita kantansa tueksi. Toisen kotimaisen kielen tekeminen vapaaehtoiseksi ylioppilaskirjoituksissa olisi kirjoituksen mukaan tärkeää, "koska pakko ei kuulu aikamme aseisiin tämän tapaisissa asioissa; pakko kääntyy helposti itseään vastaan ja heikentää sitä kautta kaksikielisyyden vaalimista. Porkkanat kuuluvat internetaikaan keppejä paremmin".
Media: Helsingin Sanomat

Lax varoittaa hallitustovereita ajamasta rkp:tä ahdinkoon
Yhteenveto: RKP joutuu nyt ensimmäistä kertaa aikoihin punnitsemaan myös hallitusasemaansa, koska toisen kotimaisen kielen muuttaminen vapaaehtoiseksi ylioppilaskokeissa on sille perin vastenmielinen muutos. Rkp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Henrik Lax mukaan toisen kotimaisen kielen aseman heikentämisestä pitää saada kunnon vastine. Vaatimuslistaan kuuluu, että ruotsin kielen opetus pitää aloittaa nykyistä seitsemättä luokkaa aikaisemmin, päiväkoteihin on saatava kielikylvyt sekä kuntien ja valtion virkamiehille kielilisät. Samoja ehtoja on esitellyt myös rkp:n puheenjohtaja, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam. Puoluejohtaja Enestam on Laxia varovaisempi, eikä puhu hallituksesta lähdöstä, kun "mitään päätöksiä ei ole tehty eikä asiasta ole edes vakavasti keskusteltu". Puheita hallituksen jättämisestä on kuulunut hyvin vähän.
Media: Aamulehti


Euroopan keskuspankki
Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontu-van neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä. Lue lisää...

 
• Tfn 050 - 553 56 63