EU STORKNAR UNDER GEMENSAMMA SKATTER

I valkampanjen inför EU-valet målades Estlands skattepolitik upp som ett skräckexempel. Många förde fram åsikten, också i TV, att skattekonkurrens inte skall få tillåtas. EU skulle komma till hjälp. EU skulle stoppa utflödet av finländska företag till södra delen av Finska viken. Bakom dessa åsiktsyttringar låg bilden av Estland som ett skatteparadis. Främst var det företagsskatten man ville komma åt. Nu är valet förbi och rösterna räknade, men plötsligt förefaller det som om ingen mera skulle tala om gemensamma skatter. Det logiska skulle naturligtvis vara att förespråkarna nu kavlade upp ärmarna och förverkligade sina vallöften.

Det finns flera orsaker fär att dylika dagsländor inte förverkligas.

En harmonisering av skatterna skulle fungera hämmande på hela samhället. Om EU skulle fixera sina skattesatser i förhållande till övriga världen så är det omöjligt att se hur EU skulle kunna stå sig i konkurrensen med andra länder och regioner. Dem kan vi inte trolla bort med ett beslut i EU-parlamentet. För vår egen framgång är det bättre att det finns en inre spänning mellan skattegraderna i medlemsländerna, så att vi sedan bättre kan konkurrera i världen.

Tiden gör också sitt. Estland har fattat beslut om att höja alkoholskatten och landet har för sin företagsskatt av EU ett undantag endast fram till år 2008. Sedan skall den estniska företagsbeskattningen läggas om.

Det är också ifrågasatt om en gemensam skattesats skulle gagna de nya medlemsländerna, länder som vi värnat om och velat vara solidariska med. I sin vulgära form skulle förslaget om harmoniserade skatter innebära att de nya medlemsländerna vore tvungna att tillämpa samma skatter som hos oss oberoende av sina ekonomiska möjligheter. De skulle bli tvungna att i ett slag bygga upp ett heltäckande socialskydd som det tagit decennier för oss själva att bygga. Tanken förefaller inte rimlig.

Det kan vara klokt att höja ett varningens finger för en övertro på överstatlig reglering. Världen kan också förändras till det bättre med mindre toppstyrning. Länder som är i helt olika skeden av sin utveckling måste kunna välja lösningar som är lämpliga för dem. Det är också bra att alla länder får vara innovativa vad gäller beskattningen. Den höga arbetslösheten i Europa måste bekämpas på alla sätt - också med hjälp av olika skattelösningar. Att fjättra regeringarnas händer med fixerade skattesatser kan inte vara förnuftigt.

Alla vill ha en bättre värld där människor lever bättre. Men en sådan värld kan inte lagstiftas fram.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005