Strasbourg 16.11.2004

Henrik Lax:

"Visum kan bli verklighet för turistresa till USA"

I det tysta förs en kamp om den fria rörligheten. USA kan om ett år börja kräva visum av finska medborgare som vill göra vanliga turistresor till landet. För alla med släktingar på andra sidan Atlanten lönar det sig att följa med diskussionen. Speciellt i Österbotten finns många sådana människor.

Terrorattacken den 11 september 2001 har fått USA att skärpa sina krav för visumfrihet. Om t.ex. Finland vill att dess medborgare fritt skall kunna besöka USA måste myndigheterna före den 26 oktober 2005 kunna utfärda pass som innehåller s.k. biometriska kännetecken. Det vanliga passfotot skall lagras i passet också i elektronisk form och som det nu ser ut kommer dessutom fingeravtryck att ingå. Det har t.o.m. anförts att uppgifter om resenärernas irishinnor bör finnas med i passen.

Alla 25 medlemsländer i EU kämpar med samma fråga. Därför behandlar EU-parlamentet ett förslag som skall införa dessa uppgifter i EU-medborgarnas pass på samma sätt. Det handlar inte enbart om att trygga fritt resande till USA. Kommissionen vill med förslaget öka passens säkerhet - det skall bli betydligt svårare att förfalska pass, vilket är av betydelse för att terrorism, internationell brottslighet och olaglig invandring skall kunna bekämpas.

Förslaget är inte oproblematiskt. Invånarnas integritetsskydd måste respekteras, och därför vill man inte skapa en central databas för uppgifter om pass och fingeravtryck. Alla medlemsstater skall själv få bestämma hur de lagrar sina uppgifter. Ofta är det också ifrågasatt hur mycket dessa "säkrare" pass egentligen hjälper. Förövarna som kapade flygplanen som flög in i World Trade Center använde inte förfalskad identitet utan sina riktiga namn.

Kommer EU att hinna få sina pass klara före utsatt datum? Knappast. USA har redan en gång flyttat fram tidsfristen med ett år. Frågan om att skjuta upp den en gång till kommer säkert upp i diskussionerna snart. I slutändan torde man undvika att gå in för allmänt visumtvång för alla EU-medborgare som reser till USA. I princip borde EU då som motåtgärd ålägga också alla amerikaner med visumkrav enligt den s.k. ömsesidighetsprincipen. Det skulle handla om ny byråkrati som sysselsätter tusentals personer.

------------------------------------------------

Skribenten är ledamot i Europaparlamentet för Svenska folkpartiet och föredragande för utskottet för medborgerliga friheter gällande reformen av kraven på ömsesidighet i EU:s visumpolitik.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005