2.11.2004

BUTTIGLIONI, MATTI VANHANEN OCH EUROPAPARLAMENTET

Det var en besvikelse för mig att statsminister Matti Vanhanen skulle uttala sig negativt mot att Europaparlamentet utnyttjade sin rätt och sin skyldighet att efter en grundlig utfrågning av de föreslagna kommissionärerna framföra kritiska synpunkter på EU-kommissionens sammansättning. Statsministerns kolumn i Hbl 2.11. bekräftar att han missat en grundläggande poäng i sammanhanget.

Vem skall fungera som "samvetets röst" och påtala missförhållanden om inte de folkvalda i parlamentet? Regeringarna bedriver realpolitik och är ofta tvungna att blunda för osakligheter för att inte äventyra sina möjligheter att samarbeta med andra länder.

Matti Vanhanen har såklart rätt när han säger att det är medlemslandets regering som skall utse sitt lands kommissionärskandidat. Men hur går det om ett land av t.ex. inrikespolitiska skäl förslår en kommissionär som visar att han inte fyller måttet för det tilltänkta uppdraget? Kunde Finlands statsminister ha uppmanat sin italienske kollega Silvio Berlusconi att byta ut Rocco Buttiglione sedan utfrågningen väckt allvarliga betänkligheter om dennes lämplighet? Nej, det hade knappast varit möjligt.

Det var en lycka att unionsfördraget gav parlamentet en möjlighet att ingripa. Statsminister Berlusconi tvingades backa ut och kommissionsordföranden José Durao Barroso gavs en välkommen möjlighet att justera kommissionens sammansättning. Slutresultatet blir med all sannolikhet en stark kommission som backas upp av en betryggande majoritet i parlamentet – precis det som statsminister Vanhanen och Finland med rätta efterlyst!

I parlamentets utskott för medborgerliga friheter, rättsliga och inrikesfrågor fick Rocco Buttiglione misstroende för uppdraget som rättskommissionär med en rösts marginal. Hade jag själv inte som medlem av utskottet röstat nej för Buttiglione, hade vi sannolikt fått dras med honom på denna viktiga post. Också statsminister Vanhanen bör kunna erkänna att demokratin fungerat och att unionsfördraget tjänat detta syfte.

Henrik Lax
Europaparlamentariker (sfp)

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005