DET ÄR INTE EU SOM ÄR HOTET

Med anledning av Hans Holmbergs frågor till mig i Vbl 12.2. konstaterar jag följande:

Nyttan av att vara medlem i EU kan inte bara eller ens i första hand mätas med hur mycket Finland lyckas få tillbaka av de medel som vi skjutit till unionens gemensamma kassa. Att företag råkar i gungning och att Kina och andra länder lockar till sig investeringar skall inte EU belastas för. Många av de problem vi idag upplever i vårt land skulle ppenbarligen vara mera elakartade och samtidigt svårare att lösa om vi stod utanför unionen.

Som ordföranden i Pellervo-Sällskapet, lanbruksrådet Marcus H. Borgström konstaterar i OT Osuustoiminta 1/2004, kommer det stora hotet mot vårt lantbruk från de stora producentländerna på andra sidan Atlanten, i Sydöstasien och Oceanien. Hur vi i Finland kunde värja oss mot detta utan EU:s samlade insats är en gåta. Borgström framhåller bl.a. också att EU:s nya stödformer till landsbygden och dess näringar ger nya möjligheter också för oss i Finland och att de regler som unionen antagit inför anslutningen av tio nya medlemsländer gör att oreda på EU:s livsmedelsmarknad kan undvikas.

I svenska riksdagsgruppen har jag haft för vana att lyssna på gruppens lantbrukskunniga medlemmar och följa deras råd. Blir jag invald i Europaparlamentet kommer jag att fortsätta på den linjen. Som Hans Holmberg är också jag en motståndare till byråkrati som tynger lantbrukare och andra företagare. Jag hoppas därför att våra producentorganisationer skall lägga fram väl underbyggda förslag som Finlands företrädare i EU:s ministerråd och parlament kunde driva för att få till stånd förbättringar inom EU:s snåriga lantbrukspolitik.

Henrik Lax

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005