Arbetet i Europaparlamentet

Arbetet i parlamentet sker i första hand i utskotten och i plenum. Inom parlamentet finns 20 utskott med olika ansvarsområden. Plenum sammanträder till ordinarie session 12 gånger i året i Strasbourg, därutöver hålls ett antal minisessioner i Bryssel.

Jag är ordinarie medlem i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga (LIBE) och inrikes frågor och suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI).

Utöver utskottsarbetet har jag engagerat mig i två parlamentariska delegationer, delegationerna till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland och EU-Moldavien, och i samarbetsgrupperna för Östersjöeuropa och minoritetsfrågor.

Det viktigaste politiska förarbetet sker för min del i den demokratiska och liberala parlamentsgruppen ALDE.

Till min hjälp har jag två ypperliga medarbetare, pol.lic. Rurik Ahlberg och pol.kand. Malin Berglund.


Henrik Lax
Europaparlamentariker (sfp)

 

----------------------------------------

 


EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004