Personligt (Curriculum Vitae)

Född
  6.5.1946 i Helsingfors
Familj
  Gift (1969-) med dipl.ekon. Anna-Kristina (Krisse) Bützow, VD för Celemi Finland
Barn
  Henrika f. 1971, bildkonstnär, konst.mag, fil.mag
Richard f.1973, dipl.ing.
Mikaela f. 1976, medianom
Utbildning
 • Student vid Nya svenska läroverket i Helsingfors 1964
 • Jur.kand. vid Helsingfors universitet 1969
 • Vicehäradshövding 1972
 • Dipl.ekon. vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 1973
Militärgrad
  Kapten
Ordnar
 • Franska hederslegionens officerskors
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros
Språk
  Svenska, finska, engelska, franska, tyska, (ryska)
Samhällsuppdrag
 • Ledamot 2004-
 • Ledamot i utskottet för medborgerliga fri-och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • Suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • Ledamot i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • Suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
 • Riksdagsman för Svenska folkpartiet 1987-2004
 • Ordförande för lagutskottet 1991-2003
 • Viceordförande för svenska riksdagsgruppen 1995-2004
 • Medlem i riksdagens utrikesutskott 2000-2004
 • Viceordförande för riksdagens utrikesutskott 2000, 2002-2003
 • Medlem i riksdagens grundlagsutskott 2003-2004
 • Medlem i den av regeringen tillsatta parlamentariska säkerhetspolitiska uppföljningsgruppen 2002-2004
 • Ordförande för Svenska Finlands Folkting 1993-2005
Uppdrag i näringslivet
 • Livförsäkringsbolaget Suomis förvaltningsråd 1988-
 • Alko-bolagets förvaltningsråd 1995-
 • Styrelseordförande för Celemi Finland (genomför lärprocesser och förändringsprojekt i stora företagsorganisationer)
Anställningsförhållanden
 • Tings-, advokat- och åklagarpraktik 1969-1972
 • Industrins skatteutskott, jurist och sekreterare 1971-1973
 • Oy Tampella Ab 1973-1987; jurist, styrelse- och direktionssekreterare; chef för dotterbolagsförvaltningen (uppdrag i Europa, Kanada, Marocko); chef för Textilindustrins Presenningssektor (tillverkning och uthyrning) med dotterbolag i Danmark, Tyskland, England och Kanada; bitr. direktör med ansvar för koncernens informationsverksamhet och ledarutveckling

 

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005