Henrik Lax, Europaparlamentet 14.12.2004


Talman,

Bakom oss har vi en historisk utvidgning och de första EU-parlamentsvalen efter den. Det är rimligt att kommissionens tyngdpunkter då återspeglar det budskap som framkommit i dessa. Därför önskar jag att riktlinjerna skulle ge en klar politisk signal värdig den helt unika situation Europa befinner sig i.

Vi har lovat att det tudelade Europa skall växa samman. Därför borde den viktigaste tyngdpunkten vara att överbrygga klyftor. Skillnaderna i hälsa måste jämnas ut, vi vill ha företag som verkar över gränserna och jämnar ut de ekonomiska skillnaderna. För att uppnå detta måste vi till fullo utnyttja de möjligheter struktur- och forskningspolitiken ger. Östersjön skall bli världens renaste hav vilket kräver bl.a. att det blir slut på utsläppen från Sankt Petersburg. Vi vill ha ett högklassigt och dynamiskt forskningssamfund i Östersjöregionen - längre söderut finns säkert också motsvarande förväntningar - och vi skall bygga upp ett rättsligt område där alla skall känna att de skyddas av lag oberoende av var de rör sig på unionens område.

Och slutligen, vi behöver en konsekvent och kraftfull politik också gentemot unionens östra grannar. Krisen i Ukraina har visat på svagheterna i vår grannskapspolitik. EU måste också skärpa sin strategi och vara konsekvent i sin politik gentemot de kaukasiska länderna, Moldavien och Ryssland.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005