Angående ett muntligt spörsmål gällande offentligheten för ett säkerhetspolitiskt PM som Utrikesministeriet sammanställt.

Henrik Lax /r: Herr talman! Jag tänker inte gå in på frågan om ett dokument skall vara publikt eller inte, men den här diskussionen visar ju att det finns ett stort behov av saklig, analytiskt problematiserande debatt kring säkerhetsfrågorna. Medborgarna ställer sig många frågor och har i många fall en mycket oklar uppfattning om hur världen ser ut, och det är ju det här vi skall komma åt.

Tänker regeringen vänta tills redogörelsen är klar eller har regeringen kanske några möjligheter eller tänkt sig att gå in i de här frågorna, lyfta fram några och problematisera dem och bedriva folkupplysning redan innan vi får den här redogörelsen? Det här behöver nog folket och det här behöver debatten redan nu.

Onko hallitus harkinnut omalta osaltaan, että edes joitakin keskeisiä turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, joista kuitenkin jo on tietoa, vaikka kansalla ei ole ja on ehkä vääriäkin tietoja liikkeellä, onko hallitus harkinnut ollenkaan jollakin lailla ryhtyä tämmöiseen valistustoimintaan ennen kuin turvallisuuspoliittinen selonteko on valmistunut?

(18.03)

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005