Henrik Lax, Europaparlamentet 13.12.2004


Talman,

Jag är överens om att vi ska göra allt för att stabilisera våra grannområden, men inte om det sätt på vilket Turkiets medlemskap avses bli förverkligat. Vi är väl överens om att en demokrati förutsätter att alla skall kunna delta i beslutsfattandet. Det gäller också de nuvarande medlemsstaterna som har bl.a. språkliga minoriteter, som tillsammans utgör 10% av unionens befolkning. Om medlemsländernas mandat i Europaparlamentet minskar utan att det ges garantier för att Europas verkliga mångfald skall återspeglas i parlamentets sammansättning, slås dessa minoriteter ut ur parlamentet som en följd av att Turkiet blir medlem.

Eftersom Europa är en kulturell och språklig mosaik, som under alla tider också skapat spänningar och blodsutgjutelser, är det oklokt att gå in för en lösning som de facto inte kommer att återspegla dess verkliga diversitet. Alla unionsmedborgare måste få känna sig välkomna och representerade i en union vars makt varje dag ökar. Olyckligt vore om t.ex. balkanstaterna som framtida medlemmar endast skulle representeras av den största folkgruppen. Representation på EU-nivå för minoriteterna har en stor betydelse för att minska spänningar.

Eftersom denna dimension inte beaktats i betänkandet, kan jag inte rösta för. Jag vill ha ett Europa för alla, inte bara för en del, oberoende av hur stora historiska beslut vi står inför.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005