PRESSMEDDELANDE
30.9.2004


Europaparlamentariker Henrik Lax:

"ALLIANSFRIHETEN ÅTERVÄNDSGRÄND FÖR STATSLEDNINGEN?"

Håller vår statsledning på att köra in i en återvändsgränd genom att klamra sig fast vid begreppet alliansfrihet vid beskrivningen av Finlands linje i den säkerhetspolitiska redogörelsen, frågar europaparlamentariuker Henrik Lax (sfp). I redogörelsen omvärderas på ett förtjänstfullt sätt Finlands roll i Europa efter det kalla krigets slut, det är bara diskussionen om alliansfriheten som fått patetiska drag.

- Om också den allmänna opinionen är emot militär alliering, är det inte beslutsfattarnas sak att ge näring åt uppfattningar som hör en förgången värld till. Då det en gång diskuteras hur Finland bäst kan inverka på sin säkerhetspolitiska omgivning, måste statsledningen också våga vara följdriktig och dra slutsatser på basen av de förändringar som den konstaterat i vår omgivning, sade Lax.

- I redogörelsen dryftas inte hur Finlands möjligheter att agera påverkas av att landet lämnar sig utanför NATO. Såvitt jag vet har NATO:s betydelse som den viktigaste internationella organisationen för säkerhetspolitiska konsultationer och planering inte ifrågasatts hos oss, fastän spekulationer om alliansens framtid i övrigt förts fram, konstaterade Henrik Lax.

Tilläggsuppgifter: Henrik Lax tel. 050 553 5663 eller
+32 473 836 664

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005