HENRIK LAX:

"DOLLARNS RAS HOTAR EUROEKONOMIN"

Dollarkursens kraftiga nedgång i förhållande till euron undergräver den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och utgör en allvarlig utmaning för EU, konstaterade riksdagsman Henrik Lax (sfp) i ett tal vid sfp-avdelningens möte i Kyrkslätt på onsdagen.

- Euroländerna behöver en gemensam strategi för att avvärja hotet av en fortsatt försvagning av dollarn. Den överhettade ekonomin i USA och Kinas valutakurspolitik känns synnerligen starkt i vår ekonomi med försvagad produktion som följd, varnade Lax.

- Finlands regering bör se till att frågan tas upp till behandling i EU:s ministerråd, som bör finna en gemensam handlingslinje med Europeiska centralbanken och kommissionen. Frågan är allvarlig också för vår exportindustri och möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen i landet, framhöll Lax.

Den monetära unionen EMU står inför sin kanske svåraste utmaning hittills. Euroländerna bör kunna enas om en stimulerande ekonomisk politik med låga räntor och ökade investeringsutgifter i förening med en modig budgetpolitisk sanering, sade Henrik Lax, och undrade om EU:s nuvarande institutionella struktur skall lyckas vända utvecklingen.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005