MEDDELANDE
Fritt för publicering 17.5.2004 kl.18.00

Henrik Lax till regeringen:

"DISKRIMINERA INTE FINLÄNDSKA FÖRETAGSÄGARE"

Den skärpta skattekonkurrensen i världen och inom EU ger anledning till allvarlig eftertanke också i Finland, sade svenska riksdagsgruppens viceordförande, riksdagsman Henrik Lax (sfp) i ett tal inför Västra Nylands handelskammare i Fiskars på måndagen. Efter EU:s utvidgning ser mången finländsk företagare med oro på konkurrensen från bl.a. Estland där företagen beskattas lindrigare än här.

Regeringen skall inom kort slå fast sitt förslag till ändringar av företagsbeskattningen, konstaterade Lax. Skatten på företagens vinster och kapitalskattesatsen skall sänkas i syfte att stimulera företagsamheten och samtidigt föreslås med hänvisning till EU-lagstiftningen att dividendbeskattningen skall ändras.

- De nya reglerna ser ut att bli krångligare än de nuvarande, vilket är illa nog. Allvarligast är dock att den föreslagna dividend- och förmögenhetsbeskattningen skulle ge framgångsrika finländska familjeföretagare och ägare av börsaktier all anledning att sälja ut sina företagsandelar till utlänningar eller att själva flytta utomlands, kritiserade Lax.

- Finländskt företagsägande får inte diskrimineras. Det skulle rimma illa med den internationella skattekonkurrensen. Regeringen måste därför ompröva sitt skattepaket, vilket bäst kunde ske genom att förmögenhetsskatten slopades i enlighet med det förslag som lagts fram av Arvela-expertgruppen, krävde Henrik Lax.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005