PRESSMEDDELANDE
8.2.2005


Kommissionen svarar Henrik Lax:

HIV skall bekämpas i Finlands närområden

– Det gläder mig att kommissionen aktivt vill stöda bekämpningen av HIV och smittosamma sjukdomar i våra närområden, säger europaparlamentariker Henrik Lax (sfp).

Lax hade ställt en skriftlig fråga till kommissionen där han uttryckte sin oro över det ökade antalet HIV-infekterade i Ryssland samt de baltiska staterna. UNAIDS:s rapporter visar att antalet infekterade växer i dessa områden snabbast i världen. Kommissionen säger i sitt svar att bekämpningen av HIV i Finlands närområden är en prioriterad fråga, men att finansieringen är beroende av beslutet om unionens budgetmedel för åren 2007-2013. Lax frågade om bekämpning av smittosamma sjukdomar kommer att ingå i det nya grannskapsprogrammet för unionen.

Lax påminner om att unionen finns till för att lösa sådant som de enskilda länderna inte kan komma åt. Hälsoproblemet i våra närområden är gränsöverskridande, och kräver också gemensamma åtgärder från unionens sida.

– Jag uppmanar Finlands regering att i de förestående budgetförhandlingarna driva på unionens anslag för bekämpning av smittosamma sjukdomar i vårt grannskap, sade Henrik Lax.


För ytterligare uppgifter
Europaparlamentariker Henrik Lax tfn 050-553 56 63

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005