HENRIK LAX:

"REGERINGEN MÅSTE SLÅ VAKT OM FINLANDS INFLYTANDE I EU"


Regeringen måste i ord och handling klart visa att Finland fullt ut vill trygga sitt inflytande på EU:s beslutsprocesser, krävde riksdagsman Henrik Lax (sfp) vid sfp-lokalavdelningens årsmöte i Mårtensdal på måndagen. Anslutningen av tio nya medlemsländer i maj skapar osäkerhet i beslutsgången och det krävs stor vaksamhet för att ta till vara Finlands intressen i den nya situation som då uppstår.

- Det vore viktigt att snabbt ta död på spekulationerna om förändringarna i Finlands EU-politik, menade Lax.

- Statsminister Matti Vanhanens klara besked att talman Paavo Lipponen är regeringens kandidat för posten som kommissionsordförande är en välkommen signal om var Finland står, sade Lax.

Lax efterlyste ett visionärt ledarskap inom EU och framhöll betydelsen av att Finland kraftigt driver på att relationerna mellan unionen och Förenta staterna förbättras och att grunden läggs för en konsekvent samarbetspolitik med Ryssland. Öppna frågor om Kyoto-avtalet och handelsförbindelserna med dessa länder är till skada för Finland, konstaterade Henrik Lax.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005