Lita på Sfp

Inför val står var och varannan upp och säger sig arbeta för det svenska språket och de svenskspråkiga i Finland. Ett år före riksdagsvalet hävdade alla seriösa partiledare i en TV-debatt att de ville bibehålla den obligatoriska svenskan i studentexamen. Ett och ett halvt år senare var den borta. Endast Sfp röstade mangrant emot att den skulle slopas. Inom t.ex. Samlingspartiet fördelade sig rösterna 33-2 för att slopa svenskan. Det har alltså en betydelse vem man ger sin röst.

Kampen om studentsvenskan gällde också mycket annat. Det kan låta som en kliché att tala om gymnasiets allmänbildande roll. Sfp vill i varje fall stärka den, de andra tydligen inte. Visst kan man fråga sig var den allmänbildande rollen är när det inte mera finns en enda obligatorisk kurs i historia som skulle behandla Finlands gemensamma historia med Sverige. För människans självbild är det viktigt vilka signaler myndigheterna och skolan ger. Hur kommer våra ungdomar att identifiera sig med sin omgivning om de aldrig läst om det gemensamma förflutna med sitt västra grannland.

För Sfp är det viktigt att värna om Finland som ett tvåspråkigt land med en nordisk orientering. Det är vårt viktigaste budskap. Representanterna för Sfp kan alltid garantera att de försöker leva upp till dessa värden. Omröstningen om studentsvenskan visade var de olika partierna står när det kommer till kritan. Det var en omröstning inför öppen ridå och resultatet var inte smickrande för de övriga partierna. Av 40 socialdemokrater röstade en med Sfp. Ingen centerpartist röstade med oss och endast en kristdemokrat ville bibehålla svenskan som obligatoriskt språk.

Omröstningen talar för sig. Nästa gång partiledarna utfrågas om hur de förhåller sig till svenskan gör man förnuftigt i att ta svaren med en nypa salt.

Nu när Europa växer samman ekonomiskt, den kulturella mångfalden kommer oss närmare och nationsgränserna försvinner, blir det allt viktigare att känna sig själv. Det innebär bland annat kunskaper om och förståelse för de egna språken och den gemensamma historien. Det gäller oss - och hela Europa.

Henrik Lax
Europaparlamentariker

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005