PRESSMEDDELANDE
Fritt för publicering 14.8.2004 kl.14


Henrik Lax till regeringscheferna:
"SPELA INTE BORT ÖSTERSJÖEUROPA"

Utvidgningen av EU ger en historisk möjlighet att bygga upp ett välmående och utvecklingsinriktat Östersjöeuropa, konstaterade europaparlamentariker Henrik Lax (sfp) vid den österbottniska Sfp-kretsens sommarsamling i Larsmo på lördagen. Denna möjlighet får inte försittas då nya riktlinjer för unionens regionpolitik och förhållanden till grannländerna nu skall dras upp.

- Det krävs ett klart engagemang från regeringscheferna i länderna kring Östersjön för att de länge klavbundna utvecklingskrafterna i regionen skall kunna riktas in på att öka medborgarnas välstånd och trygghet och stärka stabiliteten i Europa. Samverkan krävs också för att föroreningen av Östersjön skall kunna motverkas och den växande kvinno- och droghandeln stävjas, sade Lax.

Enligt Lax är det illavarslande om regeringscheferna inte visar intresse för regionen. När Estland arrangerade Östersjörådets möte i juni uteblev hela fyra av regeringscheferna.

- Detta är en oroväckande signal då EU:s första kommission och första parlament efter unionens utvidgning skall dra upp riktlinjerna för ett nystöpt Europa. Om inte Österjöregionen då syns och hörs vid förhandlingsbordet, kan en gynnsam utveckling förbytas i efterblivenhet, varnade Henrik Lax.

Östersjörådets möte hölls den 21 juni i Laulasmaa i Estland. Danmarks, Islands, Sveriges och Tysklands regeringschefer deltog inte i mötet.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005