PRESSMEDDELANDE
Fritt för publicering 14.2.2005 kl.17.00

EUROPAPARLAMENTARIKER HENRIK LAX

"ÖSTERSJÖEUROPA SKA LYFTAS FRAM PÅ HELA EU:S DAGORDNING"

– För Finland är det viktigt att lyfta upp Östersjöeuropa på hela EU:s agenda, säger europaparlamentariker Henrik Lax (sfp). Östersjön omringas nu av åtta medlemsländer som står för en tredjedel av unionens ekonomiska verksamhet. Detta måste också synas i unionens politik.

Östersjöländerna har gemensamma intressen i frågor gällande t.ex. miljöskydd, ekonomisk utveckling samt brotts- och sjukdomsbekämpning.

Däremot visar Lax inte förståelse för den senaste tidens krav att ersätta den nordliga dimensionen med en Östersjödimension.

– När Finlands och Nordens intressen står på spel kan det inte vara viktigt vad dimensionen heter, säger Lax. Det är synd att alla tydligen vill ge sitt namn åt dimensionen av prestigeskäl. Detta kan inte annat än försvaga Finlands förhandlingsposition. Saken är för stor för att spelas bort.

Lax anser att det är naturligt att hela Östersjöområdet ingår i den nordliga dimensionen. Det hela handlar om akademiskt linjegnabb.

– Bättre vore att i stället koncentrera sig på sakfrågor.

Henrik Lax uttalade sig på måndagen på ett seminarium i Korpo.


Mera information ges av
Europaparlamentariker Henrik Lax tfn 050-553 5663
Medarbetare Rurik Ahlberg tfn +32 473 836672

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005