PRESSMEDDELANDE
15.9.2004


HENRIK LAX RAPPORTÖR FÖR EN ÄNDRING AV UNIONENS VISUMREGLER

Europaparlamentariker Henrik Lax (sfp) har utsetts till rapportör för visumfrågor. Kommissionen har föreslagit förändrade regler vad gäller ömsesidigt agerande när ett tredje land påför ett EU-land krav på visum. Den nuvarande ömsesidighetsmekanismen har inte använts en enda gång, då medlemsländerna av politiska skäl föredragit att inte aktualisera mekanismen. I och med utvidgningen kommer flera länder att omfattas av de gemensamma visumreglerna och därför växer behovet av ett förnyat regelverk.

Europarlamentet skall fatta beslut i ärendet på våren 2005. Rapportören skall utarbeta parlamentets syn på hur de nya reglerna skall utformas.

Mera information ges av assistent Rurik Ahlberg,
tel +358 40 594 7970.

   
 


Januari 2005