HENRIK LAX:

"REGERINGEN MÅSTE RETIRERA I DIVIDENDBESKATTNINGEN"

Vi vet nu att regeringen har inbjudit till en dividendfest som urholkar företagens kapitalbas med risk för att det osäkra konjunkturläget försämras, sade riksdagsman Henrik Lax (sfp) i ett tal vid Sfp:s Moderaters möte i Helsingfors på måndagen.

- Hur skall det bli fart på ekonomin och nya arbetstillfällen om företagen varken kan eller vågar göra investeringar pga. regeringens beskattningsförslag, undrade Lax och varnade för att risken för en nedgång i skatteintäkterna samtidigt ökar.

- Regeringen måste snabbt retirera ifråga om dividendbeskattningen. Lättast vore att slopa förmögenhetsskatten som Arvela-gruppen och andra skatteexperter föreslagit redan i beredningsskedet av reformen, ansåg Lax.

Om inte förmögenhetsskatten slopas kommer regeringens förslag enlig Lax att leda till en tredubbel beskattning av företagsägarnas vinster. Vill regeringen verkligen minska det inhemska och privata aktieägandet i finska börsbolag och driva våra företag i famnen på utländska köpare genom att beskatta företagsägandet hårdare än andra placeringar, frågade Henrik Lax.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005