SFP:S MANDAT I EUROPAPARLAMENTET VIKTIGT

Det är viktigt för hela vårt land att det svenska i Finland syns och hörs också i Europaparlamentet. Att Magnus Lemberg (Hbl 28.2.) tydligen inte vill att sfp skall behålla sitt mandat i parlamentet är hans ensak men visar på en skrämmande okunskap om hur Finlands tvåspråkighet förvaltas. Den politiska legitimiten för upprätthållandet av den svenska kulturen i landet står och faller med samlingsrörelsen sfp. Ett starkt sfp stärker de svenska krafterna också i andra partier, ett svagt sfp försvagar dem. Kampen om mandaten hårdnar. Finland får två mandat färre i valet den 13 juni. För att den svenska befolkningen skall kunna säkra stämma och säte i Europaparlamentet måste den koncenterera sina röster, inte splittra dem.

Lemberg och andra har ifrågasatt mitt intresse för ett uppdrag i europaparlamentet för att jag inte var beredd att svara ja när jag kort efter riksdagsvalet ifjol och igen på sommaren uppmanades att kandidera. Då hade jag ännu anledning att tro att sfp:s mandat kunde räddas utan min medverkan. Det hade jag inte längre vid årsskiftet då jag omprövade mitt tidigare beslut och uttryckte förhoppningen att de som röstat in mig i riksdagen skulle förstå mitt dilemma. Det är nu sfp:s EP-mandat måste räddas, andra frågor skall lösas när deras tid är kommen.

Inför samtliga fem val som fört mig in i riksdagen har jag lyft fram Finlands roll som utvecklingsmotor i Östersjöregionen. Uppdraget som europaparlamentariker skulle ge en stark plattform att driva denna sak. Mina samlade språkkunskaper och tidigare erfarenheter av samarbete över kulturgränser då jag i många år ansvarade för finländska bolagsintressen i och utanför Europa skulle komma till användning. Av bl.a. dessa skäl är jag glad och inspirerad över att kunna vara med och kämpa för det svenska mandatet i EP-valet.

Henrik Lax

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005