24.9.2004

PRESSMEDDELANDE

EUROPAPARLAMENTARIKER HENRIK LAX VILL ATT ALLT VATTEN FRÅN ST PETERSBURG RENAS FÖRE ÅR 2010

Henrik Lax (sfp) vill skynda på planerna för att förbättra vattenkvaliteten i Finska viken. Lax har i ett skriftligt spörsmål vänt sig till kommissionen och frågat vilka planer den har för att färdigställa avloppsnätet i Sankt Petersburgs norra delar. Detta är nödvändigt för att allt vatten skall kunna renas.

Efter att det sydvästra vattenreningsverket blir klart inom de närmaste åren kommer ännu 1/3 av stadens avloppsvatten, från en bosättning med 1,5 miljoner människor, att rinna ut orenat i Finska viken. Detta är den mest betydande enskilda utsläppskällan i Östersjön. Först då avloppsnätet utvecklas till att omfatta också det norra vattenreningsverket i staden kan så gott som allt vatten renas. För detta finns redan konkreta planer och förverkligandet väntar på beslut. Projektet är dock så omfattande att behovet av utomstående finansiering är uppenbar.

För tillfället pågår ett stort gemensamt projekt i Sankt Petersburg - byggandet och ibruktagandet av det sydvästra vattenreningsverket i staden - där också EU och Finland medverkar. Det kommer att rena avloppsvattnet från 1/3 av stadens hushåll och 2/3 av stadens avloppsvatten kommer därigenom att renas.

- Östersjön är ett grunt och känsligt hav som förstörts under decennier. Under de senaste åren har dock gemensamma insatser, bl.a. som ett resultat av arbetet inom Helcom, givit goda resultat. Det är dock uppenbart att fortsatta gemensamma insatser krävs för att rädda Finska viken, säger Henrik Lax.


För ytterligare information, medarbetare Rurik Ahlberg
tel. +32 473 836672

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005