PRESSMEDDELANDE 21.1.2005


Europaparlamentariker Henrik Lax:

"INGEN FRED I TJETJENIEN UTAN INTERNATIONELL FREDSINSATS"

Det blir allt mer uppenbart att den långa konflikten i Tjetjenien inte kommer att kunna lösas utan en internationell fredsinsats. Ett alternativ är att ordna fredsinsatsen i EU: s regi. En möjlig insats borde också inkludera fredsbevarande trupper i området, sade europaparlamentariker Henrik Lax (sfp) på fredagen i riksdagen vid ett seminarium om Tjetjenien.

- För att uppnå detta bör Norden aktivt erbjuda diplomatiskt hjälp för att lösa knuten i Kaukasus. Ett förtroende mellan Ryssland och den tjetjenska befolkningen kan inte återskapas utan medling av utomstående. Finland tillsammans med de övriga nordiska staterna borde se över sina bästa krafter för att kunna genomföra en insats jämförbar med den som vår förra president Martti Ahtisaari gjorde i Kosovo.

Europa har, som Lax konstaterade, mycket erfarenhet av att lösa etniska och kulturella konflikter och denna erfarenhet utnyttjas nu inte alls för att få slut på kriget i Kaukasus. I Finland skall vi inte heller sticka under stol med den erfarenhet vi har av att jämna ut motsättningar mellan språkgrupper. Denna erfarenhet kan ge oss trovärdighet för en diplomatisk insats i Tjetjenien.

Konflikten i Kaukasus har fortsatt i över tio år och förorsakat oändligt mycket lidande bland befolkningen.

- Det är givetvis inte lätt att finna en lösning på en konflikt som har en 200 år gammal historia, men det är oroväckande att ingen griper tag i frågan för att komma ut ur detta meningslösa dödande. Jag hoppas att Ryssland skulle förhålla sig öppet till medlingshjälp utifrån, sade Henrik Lax.

Tjetjenienkonflikten har hittills, enligt uppskattningar, totalt krävt cirka 80.000 dödsoffer.

För ytterligare information:
Europaparlamentariker Henrik Lax tel 050-553 5663

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005