PRESSMEDDELANDE 14.12.2004

Europaparlamentariker Henrik Lax' meddelar inför omröstningen om inledande av medlemsförhandlingar med Turkiet att han inte stöder förslaget

TURKIETS MEDLEMSKAP SKULLE SLÅ UT MINORITETERNA FRÅN EU-PARLAMENTET - DET ÄR ETT STEG ÅT FEL HÅLL

Jag är överens om att vi ska göra allt för att stabilisera våra grannområden, men inte om det sätt på vilket Turkiets medlemskap avses bli förverkligat. Alla torde vara överens om att en demokrati förutsätter att alla skall kunna delta i beslutsfattandet. Det gäller också de nuvarande medlemsstaterna som har bl.a. språkliga minoriteter, tillsammans 10% av unionens befolkning. Om medlemsländernas mandat i Europaparlamentet minskar utan att det ges garantier för att Europas verkliga mångfald skall återspeglas i parlamentets sammansättning, slås minoriteterna ut ur parlamentet som en följd av att Turkiet blir medlem.

Eftersom denna dimension inte beaktats i betänkandet, kan jag inte rösta för. Jag vill ha ett Europa för alla EU-medborgare, inte bara för en del, oberoende av hur stora historiska beslut vi står inför.

Europa är en kulturell och språklig mosaik, som under alla tider också skapat spänningar och blodsutgjutelser. Därför är det oklokt att gå in för en lösning som inte skulle återspegla dess verkliga mångfald. Alla EU-medborgare måste få känna sig välkomna i en union vars makt varje dag ökar. Olyckligt vore om t.ex. balkanstaterna som framtida medlemmar bara skulle representeras av den största folkgruppen.

Mera information ges av:
Europaparlamentariker Henrik Lax, tel +32 473 8366 64
Medarbetare Rurik Ahlberg, tel +32 473 8366 72

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005