PRESSMEDDELANDE
27.1.2005


Europaparlamentariker Henrik Lax:

"KOMMISSIONEN GER UKRAINA FEL SIGNAL
– UKRAINA SKALL GES MÖJLIGHET TILL EU-MEDLEMSKAP"

Den ukrainska befolkningens tydliga vilja att komma med i den Europeiska unionen skall få ett lika tydligt jakande svar, säger europaparlamentariker Henrik Lax (sfp) i Helsingfors. Som européer skall vi göra vårt yttersta för att föra samman det delade Europa. Den uppgiften är inte ännu slutförd. Gränsregionen mellan Polen, Slovakien, Ukraina och Ungern delas fortfarande av godtyckliga gränser och ett EU-medlemskap skulle en gång för alla förena regionen, sade Lax.

Den ukrainska presidenten Viktor Jusjtjenko besökte på torsdagen Europaparlamentet. Kommissionen har visat tveksamhet angående ett ukrainskt närmande.

-Det är motstridigt av kommissionen att säga ja till Turkiet men nej till Ukraina. Givetvis kan Ukraina endast stegvis upptas i de europeiska gemenskapsstrukturerna, men slutmålet borde vara klart. Samtidigt är det uppenbart att unionen måste genomföra betydande institutionella reformer för att kunna hantera en fortsatt utvidgning som också skulle omfatta ett ukrainskt medlemskap. Det kommer också att krävas nya regler för regionalpolitiken och mekanismer som garanterar de nationella minoriteterna representation i ett framtida parlament, säger Henrik Lax.

Tilläggsuppgifter:
Europaparlamentariker Henrik Lax, tel +358 50 553 5663
Parlamentarikermedarbetare, pol.lic. Rurik Ahlberg, tel. +32 473 66 72

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005