Henrik Lax om EU:s grundfördrag 24.5.2004:

DET ÄR INTE EU SOM HOTAR VÅRA VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Diskussionen om EU:s nya grundfördrag och kommissionens förslag till ett tjänstedirektiv har fått starka drag av skuggboxning i vårt land, sade Svenska Riksdagsgruppens viceordförande, riksdagsman Henrik Lax i ett anförande i Kotka på måndag. Man kan vilseledas att tro att det är EU som är det stora hotet mot våra offentliga välfärdstjänster, men så är det inte, sade Lax.

– Social- och utbildningspolitiken är ansvarsområden som i första hand tillhör EU:s medlemsländer och inte faller under unionens kompetensområde. Finland kommer därför uppenbarligen att få in en förtydligande skrivning i EU:s nya grundfördrag som bekräftar detta, sade Lax.

Att låta EU framstå som det stora hotet mot uppläggningen av samhällets välfärdstjänster är absurt ansåg Lax och krävde att politikerna skall våga erkänna att det i första hand är hemvävda skäl som lett till att bland annat den offentliga vården har kört i en allvarlig kris.

– Vårdkrisen kan bäst lösas genom att medborgarna ges frihet att välja läkare och vårdleverantör, att ägaransvaret för vårdinrättningarna görs tydligt och att ansvaret för organiseringen av vårdtjänsterna ges åt vårdexperter. Som det nu är har rollfördelningen mellan bland annat politiker, läkare och andra vårdexperter på ett olyckligt sätt sammanblandats, konstaterade Henrik Lax.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005